Skip to main content

Mi |14|11|2012| CINEMA

Da la vita da Ludmilla Cahenzli

Vernissascha dal cudesch

Pertge mangian mammas mandarinas en il dascus? Pertge dovra la figlia in team da camera per en scola? Pertge èsi normal da cumprar 25 pèra chalzers l'onn? Ludmilla Cahenzli - mamma da trais murlis e dunna cun in job parzial - raquinta da las sturnadads en il mintgadi da famiglia.

 

14.11.2012, 20:15

Pertge mangian mammas mandarinas en il dascus? Pertge dovra la figlia in team da camera per en scola? Pertge èsi normal da cumprar 25 pèra chalzers l'onn? Ludmilla Cahenzli - mamma da trais murlis e dunna cun in job parzial - raquinta da las sturnadads en il mintgadi da famiglia.